Tuesday, February 20, 2007

Forskare vid LBNL...
När jag doktorerade hade jag lust att busa och skicka in åsikter om saker som inte rörde mitt arbete, men ändå signera som "forskare, Uppsala Universitet". Jag tror inte att min enda ickevetenskapliga publikation var signerad "Jacob, Uppsala".

Nu säger (eller skriver till mig i epost) forskare vid LBNL att "I have switched to Sigmaplot for graphing because, well, excel sucks.". Jag vet inte om det behövs bevis eller nått, man får anta att han (alla som jobbar på LBNL är skäggiga gubbar med glasögon) vet vad han pratar om.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home